Strisci bblui a tutti vandi
venerdì 14 settembre 2007

Brindisi, 14 settembre 2007.   ”SENZ’OFFESA DIRITTORI” E menchia papa dirittiri mia. Stu cuvernu ndi sta enchi ti tassi, atru ca erunu a fari l’interessi ti li lavoratori...Ci ccuminzamu a parlari ti li lavoratori, già ndi sta pigghiunu pi fessi, ca li ggiuvini ti quai si ndi sta vannu tutti all’altitaglia arretu com’a cinquant’anni andretu.


Ntra stu paisi sta rumanunu sulu li vecchi e li mmalacarni. Ci ti mitti a Piazza Carioli e uardi lu corsu ti sott’assobbra, viti sulamenti quattru pinsiunati (cu la minima ti 500 euru) e nu saccu ti neri rrifuggiati. Moi ssignuria timmi a mei, che cazzatora anna fari li ggiuvini nuestri ’ntra stu schifu ti paisi?


Ci vai abbasciu alla marina no pue’ caminari pi la puzza ti mberda ca essi ti la fognatura ca scarica a mari. Ci camini cchiu’ basciu mberu alli Sciabbichi, viti l’accapamentu ti li barracchi, ci poi vai mberu alla Lega Navali la sera viti nu casinu ti machini una sobbra all’atra n’atru picca. Ci poi ti permetti cu rusci o cu uardi stuertu li malitucati ca stannu tutti mmuntunati addai...furtuna cu ti veni cu no ti fottunu a mazzati! Na sera lu cumpari mia e la mugghieri nu uastasi si vota e dici: ci no si po’ passari zziccaffanculu e fani lu ggiru ti l’atra strata! Quistu moi eti pi diri...ca non eti ca so tutti uastasi, pero’ cu ci prattichi ti ’ndinchi. Ma poi mi ddummandu, ma li uardj municipali....e megghiu cu mi stau cittu va!


N’atra cosa fiacca ti stu paisi sontu li strisci bblui a tutti vandi, ca ci unu voli a mbevi nu cafei allu corsu o puramenti cu si ccatta nu paru ti scarpi o nu cazoni...fammi sta’ cittu va! N’atra cosa ca faci scchifu assai eti la mbucaria ca stai a tutti vandi. Cacazzi ti palumbi a tutti vandi, mberdi ti cani sobbra li marciapieti, e quandu eti sciroccu oltri alla puzza ti li puzzetti, essunu puru ncerti mbaloti russi, e ogne tanta quarche zzucculoni...e megghiu cu mi stau cittu va! Alla fini ti li cunti, dirittori mia, mittimundi l’anima an’paci ca a quai sta sciamu comu alli pappamusci: to’ passi annanzi e unu andretu!


Ti salutu, a signuria cu divuzioni, e cu simpatìa tutti li littori ti Brindisisera. Lu Paisanu